słońiczka

188 tekstów – auto­rem jest słońiczka.

Ciem­ność nie przet­rwa światła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 grudnia 2016, 02:47

Naj­większa przes­trzeń to ta po­między Bo­giem a człowiekiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2016, 17:59

Bóg zerdzewiał. 

myśl • 6 lipca 2016, 03:44

Słońce – naj­bar­dziej prze­ciw­depre­syj­ny śro­dek na Ziemi. 

myśl • 8 maja 2016, 23:06

Nie wy­bierasz tych, których przyciągasz. 

myśl dnia z 6 stycznia 2016 roku
zebrała 29 fiszek • 5 stycznia 2016, 03:13

Wyz­wa­nia są dla niedowartościowanych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 listopada 2015, 04:43

Wy­goda niszczy świat. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 listopada 2015, 02:30

Bez myśli doj­dziesz do początku, z myślą do końca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 maja 2015, 06:39

Tornado

Jes­teśmy od­po­wie­dzial­ni, cho­ciaż, za te dechy. 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 12 kwietnia 2015, 02:12

*

Te krop­ki są wzięte. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2015, 17:37

słońiczka

Empty is Light.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słońiczka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 maja 2018, 14:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wyzwania są dla niedo­war­tościowa­nych.  

12 września 2017, 09:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy pot­kniesz się o [...]

8 czerwca 2017, 03:29GrzegorzWojak sko­men­to­wał tek­st Największa przes­trzeń to ta [...]

10 stycznia 2017, 05:43słońiczka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

10 stycznia 2017, 05:09słońiczka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

21 grudnia 2016, 02:49słońiczka sko­men­to­wał tek­st Nie lu­bię świąt i [...]

21 grudnia 2016, 02:44słońiczka sko­men­to­wał tek­st Nie lu­bię świąt i [...]

21 grudnia 2016, 02:41słońiczka sko­men­to­wał tek­st to co po­rusza, zat­rzy­muje

21 grudnia 2016, 02:31słońiczka sko­men­to­wał tek­st Największa przes­trzeń to ta [...]

19 października 2016, 10:24scorpion sko­men­to­wał tek­st Największa przes­trzeń to ta [...]